Certified Information Security Officer in Small and Medium Enterprises

banner - e - learning

partner - bg

gallery - bg

Система VCC

Фондацията VCC ръководи изследователско-развойни дейности в областта на кариерното обучение и трансфера на знания и иновации, използвайки ресурсите на интелектуалния капитал.

Дейността на Фондацията VCC се съсредоточава върху теоретичните и методологични аспекти на кариерното обучение през целия живот и признаване на професионалните квалификации, особено в извънформалната и неформална система.

Основната задача на Фондацията VCC е наблюдение и анализ на тенденциите и промените, настъпващи на пазара на труда и проучване на търсенето на определени професии и компетенции. Резултат от работата на фондацията е единна система за удостоверяване на професионалните квалификации - система за сертифициране VCC. Фондация VCC популяризира концепцията за учене през целия живот, постоянното обучение  и професионалната мобилност. Чрез организиране на консултации, конференции или социални дебати пряко въздейства върху тяхното развитие, промоция и разпространение.

сертификация на професионалните компетентности по еднакъв начин, в съответствие с националните и европейските насоки в това отношение.

Нейната цел е проучване, анализ и оценка на регионалните/националните потребности на пазара на труда и изграждането на програми за кариерно обучение, пригодени за нуждите на регионалните пазари на труда. Регионалната Академия се занимава с превод на обучителни материали на националните езици.

     Към задачите на Регионалната Академия принадлежи също така акредитирането на:

     Образователни академии,

     Партньори за провеждане на изпити,

     Треньори  VCC,

     Изпитващи VCC,

     Оператори на Изпитната система VCC,

     Професионални консултанти VCC,

     Браншови специалисти VCC.

Регионалната Академия бди за правилното протичане на теоретичните и практическите изпити, издава сертификати.  Провежда дейности за насърчаване на стандарта VCC, подкрепя Образователните академии и  Партньорите за провеждане на изпити.

Изпитна платформа VCC

https://wiedza-online.pl/index.php?platform=vcc  

Изисквания за използване на изпитната платформа:

Един от по-долу изброените уеб браузъри с включен javascript:

    Internet Explorer 8 или по-нов

    Firefox 10 или по-нов

    Opera 10 или по-нов

    Chrome 15 lub или по-нов

    Adobe Flash Player 10 или по-нов

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein
Created by EmnetStudio
Powered by CMS Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.cisoinsmes.eu/bg/-vcc/