Certified Information Security Officer in Small and Medium Enterprises

banner - e - learning

banner - strefa - dla - partnera

banner - galeria

Konferencja upowszechniająca i podsumowująca projekt CISOinSMEs

w dniach 23 i 24 września 2015 w Albacete w Hiszpanii odbyło się ostatnie spotkanie Partnerów oraz konferencja kończąca realizację projektu.

Na konferencji w dniu 24 września, uczestnikom zaprezentowano demonstracyjną wersję szkoleń na platformie a także wyniki ewaluacji pilotażowych szkoleń w Polsce, Bułgarii i Grecji. 

Prelegentami podczas konferencji byli także przedstawiciele firm Perimeter Security oraz Sophos, oferujących nowoczesne rozwiązania dla ochrony i bezpieczeństwa informacji.

Poniżej agenda spotkania. Zdjęcia z konferencji dostępne są w zakładce Galeria.

agenda


Pilotażowe szkolenia w Polsce, Bułgarii i Grecji zakończone!

Uczestnicy szkoleń z trzech krajów partnerskich, to przede wszystkim właściciele a także pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; osoby odpowiedzialne za ochronę danych w swoich firmach, decydenci z zakresu bezpieczeństwa IT, dyrektorzy zarządzający, managerowie, kierownicy działów sprzedaży, pracownicy działów kadr.

Wszyscy uczestnicy zapoznali się z programem szkolenia oraz otrzymali dostęp do platformy e-learningowej, która stanowiła trzon szkolenia. Zajęcia stacjonarne w wymiarze 24 godzin stanowiły uzupełnienie wiedzy oraz dawały możliwość do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy uczestnikami. 

Demo prezentujące szkolenie CISO na platformie e-learningowej (demo dostępne w języku angielskim)

print screen CISO

 

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy podeszli do egzaminu sprawdzającego nabytą wiedzę podczas szkolenia. Egzamin przeprowadzony w standardzie VCC składał się z części teoretycznej, na platformie VCC, oraz części praktycznej, pisemnej.

W pilotażowych szkoleniach udział wzięło 64 uczestników z Polski, Bułgarii oraz Grecji. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali certyfikat poświadczający posiadaną wiedzę.

Zapraszamy do zapoznania się z curriculum szkolenia

* Szkolenie CISOinSMEs curriculum

 

Poniżej kilka nagrań uczestników i trenerów i osób zaangażowanych w realizację projektu CISOinSMEs, podsumowujących pilotaż w Bułgarii, Grecji i Polsce i strukturę szkoleń.

Zdjęcia z pilotażowych szkoleń znajdują się w Galerii

 


  

Rozpoczynamy rekrutację do pilotażowych szkoleń w projekcie CISO!                                                                

Adresatami szkolenia są właściciele i pracownicy mikro,małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą nabyć i uzyskać potwierdzenie posiadania kompetencji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szkolenie prowadzone będzie metodą blended learning, co jest połączeniem szkolenia stacjonarnego i aktywności na platformie e-learningowej. Szkolenie zakończone będzie egzaminem VCC wraz z wydaniem certyfikatu.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić poniższe dokumenty

* Deklaracja udziału w projekcie

* Potwierdzenie zatrudnienia

 

Uzupełnione dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Syntea S.A.

ul. Wojciechowska 9a

20-704 Lublin

 

Liczba miejsc jest ograniczona! O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Projektu:

Iwona Frączek, telefon +48 81 45 21 500 lub 508 326 130

   

 23.06.2015

 


Drugie spotkanie projektowe.

W dniach 19 i 20 maja 2014 w Avellino we Włoszech odbyło się drugie spotkanie projektowe. Dyskusje w trakcie spotkania dotyczyły postępu prac w ramach każdego z etapów, w szczególności Planu wdrażania i certyfikacji VCC. Zdjęcia ze spotkania znajdują się w Galerii.

Agenda spotkania  

20140905145052 01.gif

Ściągnij w wersji:

PDF


Newletter projektu CISOinSMEs

Jest już dostępny pierwszy newsletter dotyczący projektu „Secure Business – certified Information Security Officers in SMEs”

1 Newsletter Poland 01.gif

Ściągnij w wersji:


Pierwsze spotkanie projektowe

Pierwsze spotkanie projektowe odbyło się w Lublinie w dniach 20-21 Listopada 2013.

Celem kick-off meeting było wspólne omówienie technicznych i finansowych zagadnień w celu zaplanowania szczegółowych działań w projekcie na następne kilka miesięcy.

Agenda spotkania:

Kick off meeting Agenda docx 01.gif

Ściągnij w wersji:

PDF

 

 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein
Created by EmnetStudio
Powered by CMS Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.cisoinsmes.eu/pl/aktualnosci/