Certified Information Security Officer in Small and Medium Enterprises

banner - e - learning

banner - strefa - dla - partnera

banner - galeria

O projekcie

Bezpieczny biznes – certyfikowani pracownicy zarządzania bezpieczeństwem informacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw to projekt Transferu Innowacji Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci.

Główny cel projektu to dostarczenie sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw wiedzy na temat bezpieczeństwa informacji w oparciu o doświadczenia partnerów i zgodne z wymogami certyfikowanego szkolenia opartego na nowoczesnych technikach edukacyjnych.

Projekt zakłada transfer materiałów szkoleniowych przygotowanych w ramach projektu INSEMOT (program szkolenia, scenariusze szkoleń e-learningowych) oraz transfer certyfikacji VCC (Vocational Competence Certificate) potwierdzającej kompetencje trenerów i uczestników szkoleń. Te dwa obiekty transferu posłużą do stworzenia innowacyjnego i nowoczesnego szkolenia dla pracowników zarządzających bezpieczeństwem informacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Materiały szkoleniowe powstałe w ramach projektu INSEMOT http://www.insemot.eu/en/ zostaną transferowane  z Austrii do Polski, Grecji oraz Gułgarii.

Wdrożenie projektu podzielone jest na 7 etapów (work packages):

  1. Zarządzanie projektem
  2. Transfer i dostosowanie materiałów szkoleniowych zgodnie z wymogami certyfikowanego szkolenia
  3. Szkolenia z modułu bezpieczeństwa informacji
  4. Metodologia nauczania online i ostateczna wersja platformy e-learningowej
  5. Zarządzanie fazą pilotażowych szkoleń
  6. Upowszechnianie i wykorzystywania rezultatów projektu na szczeblu narodowym i europejskim
  7. Zarządzanie jakością

Cele i założenia projektu są zgodne z celami programu Leonadro da Vinci. Cel projektu wspiera także współpracę instytucjami I organizacjami oferującymi  szkolenia, przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi oraz ich europejskimi odpowiednikami. Projekt  popiera współpracę pomiędzy kształceniem zawodowym a światem pracy. Zakres i cele projektu są zgodne z Priorytetem Europejskim LEO-TraInno-8 i LEO-TraInno-12. Projekt zapewnia także równość kobiet i mężczyzn.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein
Created by EmnetStudio
Powered by CMS Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.cisoinsmes.eu/pl/