Certified Information Security Officer in Small and Medium Enterprises

banner - e - learning

banner - strefa - dla - partnera

banner - galeria

Syntea S.A.  Syntea S.A.

Syntea SA (wcześniej Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o.) działa na rynku edukacyjnym od ponad 10 lat. System dostarczania usług kompetencyjnych, obejmujący szkolenia, certyfikację, praktyki i staże oraz pośrednictwo pracy, umożliwia nam przeprowadzanie naszych Klientów (osoby indywidualne, jak i firmy, instytucje i organizacje) przez pełny proces edukacyjny od analizy predyspozycji kompetencyjnych, doszkolenie i doradztwo, praktykę zawodową, aż po znalezienie i optymalizację zatrudnienia. Wypracowany przez nas system jest w pełni zgodny z ideą mobilności zawodowej oraz dostosowany do najważniejszych kierunków europejskiej i globalnej polityki edukacyjnej.

W trakcie dotychczasowej działalności pozyskaliśmy ponad 65 mln PLN na realizację projektów edukacyjnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i ponadnarodowym, przeszkoliliśmy ponad 45 000 osób i wydaliśmy ponad 50 000 certyfikatów. W sieci Syntea Education Partners, skupiamy ponad 100 publicznych i komercyjnych podmiotów działających na rynku edukacyjnym, konsultingowym oraz rynku pracy w Polsce i za granicą (w szczególności w Europie Środkowo-Wschodniej).

Więcej informacji na temat Syntea S.A.:  http://syntea.pl/

Syntea SA

ul. Wojciechowska 9a, III piętro

20-704 Lublin

Telefon: (+48)81 45 21 400

Fax: (+48)81 45 21 401

 

Hafelekar Consultancy Ltd. Logo hafelekar 4c kl 2

Hafelekar Consultancy, powstałe w 2001 roku, specjalizuje się w rozwoju osobistym i organizacyjnym, regionalnym, społecznych badaniach jakościowych i ilościowych oraz w zarządzaniu projektami. Nasi klienci to organizacje prywatne, publiczne, organizacje  non-profit  w Austrii, Niemczech i we Włoszech.
Projekty UE: Nasz zespół ma doświadczenie w przygotowaniu wniosków i  aplikowaniu o środki unijne, a także w  realizacji i ewaluacji  projektów finansowanych przez UE. Jesteśmy ekspertami z zakresu zagadnień związanych z ideą kształcenia przez całe życie, nieformalnych i formalnych procesów uczenia się i  poradnictwa zawodowego. W naszych projektach skupiamy się na tworzeniu instrumentów wspierających narzędzia kształcenia zawodowego i kształcenia ustawicznego, rozwoju e-learningu, a także badań, analizy potrzeb i ewaluacji szkoleń.

Więcej na temat Hafelekar: www.hafelekar.at

Hafelekar Consultancy Schober Ltd.

Maga. Karin Lackner

Bozner Platz 5

6020 Innsbruck

Austria

 

IDN IDN

IDN jest przedsiębiorstwem specjalizującym sie w doradztwie, tworzeniu, zarządzaniu i intergracji i implementacji rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informacji i siecią komunikacji, w szczególności projekty mające na celu rozwój nowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Główną częścią naszej działalności jest rozwój nowych produktów I konkurencyjne rozwiązania mające na celu pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w ulepszeniu ich systemu zarządzania.    

IDN było szóstym hiszpańskim przedsiębiorstwem, które w roku 2005 uzyskało certyfikat standardu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO 27001. Oprócz tego, IDN ciągle pracuje nad  zintegrowanymi usługami systemu bezpieczeństwa oraz szkoleniami mającymi na celu zwiększenie świadomości e-zaufania pomiędzy prywatnym i publicznym sektorem w regionie Castilla La Mancha.

Więcej informacji na temat IDN: www.idn.es

IDN - INNOVACION DESARROLLO Y NUEVAS TECNOLOGIAS S.l

Poeta García Carbonell 8 bajo

02006 Albacete

SPAIN

 

CONFORM nuovo logo conform trasparente (ID 8020)

CONFORM to sieć łącząca narodowe i międzynarodowe publiczne i prywatne organizacje (instytucje, uniwersytety, firmy szkoleniowe, centra badań, banki, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia pracodawców, międzynarodowe stowarzyszenia wolontarystyczne ) które przez lata promowały rozwój kultury uczenia się przez całe życie na szczeblu narodowym i międzynarodowym

Przez lata Conform zdobyła duże doświadczenie w szkoleniach dla osób o różnych profilach zawodowych, począwszy od wyspecjalizowanych techników, do kierowników średniego szczebla i pracowników w różnych sektorach (turystyka, przemysł, kredyty, zdrowie itp.).

W ten sposób, to CONFORM umocnił doświadczenie w zakresie badań, innowacji i wdrażania e-learningu i szkoleń multimedialnych opartych na " Vocational training value chain" od analizy potrzeb zaczynając do ewaluacji efektów nauczania.

Więcej informacji na temat CONFORM. http://www.conform.it/

CONFORM

Collina Liguorini

Centro Direzionale Banca della Campania

83100 Avellino

ITALIA

e-mail: conform@conform.it 

Association Generations Association Generations

jest organizacją non –profit z siedzibą w Sofii, w Bułgarii . Pracujemy w celu promowania przedsiębiorczości poprzez wsparcie przedsiębiorstw orientację koryta , porady i pomoc w celu maksymalizacji umiejętności i możliwości i zapewnienie zrównoważonego rozwoju . Skupiliśmy nasze działania na pracownikach 50 + ,  zagadnieniach związanych ze starzeniem się siły roboczej - w celu opracowania i realizacji szkoleń z umiejętności miękkich, uwzględniając zagadnienia związane z zarządzaniem , w celu zwiększenia równowagi między życiem zawodowym i godzeniem pracy z obowiązkami opiekuńczymi Próbujemy wspomagać proces zarządzania różnicami w świetle zmian demograficznych oferując szkolenia i doradztwo biznesowe oraz wsparcie dla firm, instytucji oraz osób fizycznych, aby lepiej radziły sobie w warunkach gospodarki rynkowej.                             
Prowadzimy badania , opracowujemy i wdrażamy doświadczenia, zasady, związane z współistnieniem i komunikacją między różnymi społecznościami, zasady społeczeństwa obywatelskiego oraz problematyki płci , polityki europejskiej i wartości, przyczyniając się do budowania mostów społecznych .

Nasze Stowarzyszenie jest członkiem ALDA -Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej i Europejskiego EMIL Network ( http://emil-network.eu ), skupionego na ustanowienieniu międzypokoleniowych grup roboczych dla inicjowania regionalnych działań rozwojowych .

Posiadamy certyfikat zarządzania jakością, zgodny z systemem LQW -Niemieckim standardem zarządzania jakością przyznawanym szczególnie instytucjom kształcenia i szkolenia zawodowego.

124 - B Tsar Samuil Str. .

1202 Sofia

Bułgaria

E-mail: generationsbg@abv.bg

www.generations - bg.eu


IDEC SA  IDEC

jest firmą dostarczającą usługi z zakresu doradztwa, nowych technologii i szkoleń z siedzibą w Pireusie w Grecji. Firma działa aktywnie zarówno na rynku greckim jak i na rynkach międzynarodowych. Została założona w 1989 roku i osiągnęła połączenie doświadczeń oraz know-how zgromadzonych na przestrzeni lat wraz z innowacjami i pomysłami swoich młodych współpracowników . IDEC posiada szeroki zakres wiedzy i produktów w szerokim spektrum tematów. Nasze podejście ukierunkowane na klienta zapewnia naszym klientom unikalny zestaw kompleksowych usług i wspomaga proces budowania przyszłości, której pragną.

IDEC S.A.

96, Iroon Polytechniou Avenue

18536 Piraeus

Greece

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein
Created by EmnetStudio
Powered by CMS Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.cisoinsmes.eu/pl/partnerzy-konsorcjum/