Certified Information Security Officer in Small and Medium Enterprises

banner - e - learning

banner - strefa - dla - partnera

banner - galeria

Fundacja VCC prowadzi działania badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia zawodowego oraz transferu wiedzy i innowacji z wykorzystaniem zasobów kapitału intelektualnego. Działalność Fundacji VCC koncentruje się wokół teoretycznych i metodologicznych aspektów ustawicznego kształcenia zawodowego oraz potwierdzania kwalifikacji zawodowych, szczególnie w systemie pozaformalnym i nieformalnym.

Głównym zadaniem Fundacji VCC jest obserwacja i analiza trendów i zmian zachodzących na rynku pracy oraz badanie zapotrzebowania na określone zawody i kompetencje. Wynikiem prac Fundacji jest jednolity system potwierdzania kwalifikacji zawodowych – system certyfikacji VCC. Fundacja VCC jest promotorem koncepcji uczenia się przez całe życie, kształcenia ustawicznego i mobilności zawodowej. Poprzez organizowanie konsultacji, konferencji czy debat społecznych bezpośrednio wpływa na ich rozwój, promocję i upowszechnienie.

Główne zadania Fundacji VCC:

    monitorowanie potrzeb światowego rynku pracy,

    monitorowanie zapotrzebowania na nowe zawody i kompetencje,

    określanie kompetencji zawodowych dla nowopowstałych zawodów,

    testowanie i implementacja nowych rozwiązań w zakresie kształcenia zawodowego,

    wskazywanie kierunków i metod kształcenia zawodowego,

    certyfikowanie kompetencji zawodowych w sposób ujednolicony, zgodny z krajowymi i unijnymi wytycznymi w tym zakresie.

Fundacja VCC pełni jednocześnie w strukturze VCC rolę Akademii Regionalnej. Jej celem jest badanie, analiza i ewaluacja potrzeb regionalnego/krajowego rynku pracy oraz konstruowanie programów kształcenia zawodowego, dostosowanych do potrzeb regionalnych rynków pracy. Akademia Regionalna zajmuje się tłumaczeniem materiałów szkoleniowych na języki narodowe. Do zadań Akademii Regionalnej należy również akredytowanie:

    Akademii Edukacyjnych,

    Partnerów Egzaminacyjnych,

    Trenerów VCC,

    Egzaminatorów VCC,

    Operatorów Systemu Egzaminacyjnego VCC,

    Doradców zawodowych VCC,

    Specjalistów branżowych VCC.

Akademia Regionalna czuwa nad prawidłowością przebiegu egzaminów teoretycznych i praktycznych, wydaje certyfikaty. Prowadzi działania promujące standard VCC, wspiera Akademie Edukacyjne oraz Partnerów Egzaminacyjnych.

Platforma egzaminacyjna VCC

https://wiedza-online.pl/index.php?platform=vcc

Wymagania do obsługi platformy egzaminacyjnej:

Jedna z wymienionych przeglądarek internetowych z włączoną obsługą javascript:

    Internet Explorer 8 lub nowszy

    Firefox 10 lub nowszy

    Opera 10 lub nowszy

    Chrome 15 lub nowszy

    Adobe Flash Player 10 lub nowszy

Więcej informacji o Systemie VCC znajduje się na stronie http://vccsystem.pl/

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein
Created by EmnetStudio
Powered by CMS Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.cisoinsmes.eu/pl/vcc-system/