NEWSLETTER #01.

 

 

CISOinSMEs (certyfikowany inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego w  małych
i średnich przedsiębiorstwach)
szkolenie w zakresie bezpieczeństwa informacji dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Dlaczego  projekt CISOinSMEs jest potrzebny?

 W Unii Europejskiej istnieje ponad 20 milionów przedsiębiorstw, z czego ponad 99,8% to małe i średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 250 pracowników). Jednak wewnątrz sektora MŚP, 92% stanowią mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające mniej niż 10 pracowników. Faktem jest, że liczba MŚP rośnie i to dużo  szybciej niż reszta przedsiębiorstw. Zarządzanie technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (ICT) w tych przedsiębiorstwach zlecane jest zazwyczaj firmom zewnętrznym, a najważniejsze i kluczowe decyzje w tej sprawie podejmuje bezpośrednio właściciel lub manager.

Analiza przeprowadzona przez naszych partnerów wykazała, że brakuje odpowiednich szkoleń dla pracowników firm każdego szczebla. Obecnie większość szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji jest kierowana do wysoko wykwalifikowanego personelu.

 

Jakie są cele projektu ?

Celem projektu jest rozwój niezbędnych narzędzi pozwalających europejskim MŚP otrzymać odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa informacji, zgodne z potrzebami oraz poziomem wiedzy. Projekt zakłada stworzenie programu szkolenia, które składać się będzie się z modułów online i e- learningu. Każda osoba, która ukończy kurs otrzyma certyfikat kompetencji zawodowych (VCC), potwierdzający umiejętności z zakresu bezpieczeństwa informacji dla małych
i średnich przedsiębiorstw.

Czym jest VCC?

 

Certyfikat kompetencji zawodowych (VCC) jest jednolitym standardem kompetencji zawodowych nabytych poza systemem edukacji formalnej, opracowany w Polsce przez Instytut VCC.

Instytut VCC przeprowadził analizę potrzeb szkoleniowych na rynku pracy, jak również analizę kompetencji
i potrzeb szkoleniowych w różnych obszarach działalności zawodowej.

Certyfikat VCC jest potwierdzeniem nabytych kwalifikacji w systemach kształcenia nieformalnego i wpisuje się w założenia strategii Europa 2020.

 

Do kogo skierowany jest  projekt?

Głównymi adresatami projektu są pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw, którzy podejmują decyzje z zakresu technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT). W szczególności pracownicy w średnich przedsiębiorstwach, którzy napotkają trudności w uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia adekwatnego do poziomu ich wiedzy. Adresatami projektu są także wszelkie organizacje lub instytucje, będące małym lub średnim przedsiębiorstwem, które chcą zapewnić swoim pracownikom specjalistyczne szkolenie
w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

 

METODOLOGIA SZKOLENIA

Model szkolenia w standardzie VCC zakłada realizację zajęć na platformie e -learningowej i szkolenia stacjonarne w grupach. Szkolenie kończy się egzaminem oraz otrzymaniem certyfikatu.

Model szkoleń VCC składa się z: 

Części teoretycznej

Części praktycznej

Słownictwa branżowego

Modułu informatycznego

Głównymi celami szkolenia są:

- Wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa informacji

- Nabycie umiejętności pozwalających zarządzać technologiami informacyjno-komputerowymi

 - Metody służące do analizy ryzyka, dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw

 - Opracowania planu bezpieczeństwa informacji dla firm

 

PARTNERZY PROJEKTU: kto bierze udział?

Partnerzy zaangażowani w projekt mają bogate doświadczenie w różnych dziedzinach technologii informacyjno-komunikacyjnych, takich jak:  kształcenie zawodowe i szkolenia, doradztwo biznesowe, tworzenie programów nauczania, nowoczesne technologie oraz wiedza z zakresu bezpieczeństwa informacji. Partnerzy również aktywnie uczestniczyli w poprzednich projektach europejskich.

W projekcie bierze udział 8 Partnerów (6 głównych partnerów,3 partnerów wspierających ) z 7 różnych krajów (Polska, Włochy, Austria, Grecja, Bułgaria, Hiszpania, Rumunia).

Głównymi partnerami są:

SYNTEA S.A.

Syntea SA działa na rynku edukacyjnym od ponad 10 lat. System dostarczania usług kompetencyjnych, obejmujący szkolenia, certyfikację, praktyki i staże oraz pośrednictwo pracy, umożliwia nam przeprowadzanie naszych Klientów (osoby indywidualne, jak i firmy, instytucje i organizacje) przez pełny proces edukacyjny od analizy predyspozycji kompetencyjnych, doszkolenie i doradztwo, praktykę zawodową, aż po znalezienie i optymalizację zatrudnienia. Wypracowany przez nas system jest w pełni zgodny z ideą mobilności zawodowej oraz dostosowany do najważniejszych kierunków europejskiej i globalnej polityki edukacyjnej. W trakcie dotychczasowej działalności pozyskaliśmy ponad 65 mln PLN na realizację projektów edukacyjnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i ponadnarodowym, przeszkoliliśmy ponad 45 000 osób i wydaliśmy ponad 50 000 certyfikatów. W sieci Syntea Education Partners, skupiamy ponad 100 publicznych i komercyjnych podmiotów działających na rynku edukacyjnym, konsultingowym oraz rynku pracy w Polsce i za granicą (w szczególności w Europie Środkowo-Wschodniej).

Więcej informacji na temat Syntea S.A.:  http://syntea.pl/

Syntea SA, ul. Wojciechowska 9a, III piętro, 20-704 Lublin

 

 

 

 

 

CONFORM

CONFORM to sieć narodowych i międzynarodowych, publicznych i prywatnych organizacji (instytucje, uniwersytety, firmy szkoleniowe, centra badań, banki, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia pracodawców, międzynarodowe stowarzyszenia wolontarystyczne ), które przez lata promowały rozwój kultury uczenia się przez całe życie na szczeblu narodowym i międzynarodowym

 

Przez lata Conform zdobył duże doświadczenie w organizacji szkoleniach dla osób, o różnych profilach zawodowych, począwszy od wyspecjalizowanych techników, do kierowników średniego szczebla i pracowników w różnych sektorach (turystyka, przemysł, kredyty, zdrowie itp.).

W ten sposób, CONFORM umocnił doświadczenie w zakresie badań, innowacji i wdrażania e-learningu i szkoleń multimedialnych opartych na " Vocational training value chain" od analizy potrzeb zaczynając do ewaluacji efektów nauczania.

 

Więcej informacji na temat CONFORM. http://www.conform.it,

 

CONFORM,

Collina Liguorini, Centro Direzionale Banca della Campania,

83100 Avellino, ITALIA,

e-mail: conform@conform.it

 

HAFELEKAR CONSULTANCY LTD.

Hafelekar Consultancy, powstałe w 2001 roku, specjalizuje się w rozwoju osobistym
i organizacyjnym, regionalnym, społecznych badaniach jakościowych i ilościowych oraz
w zarządzaniu projektami. Nasi klienci to organizacje prywatne, publiczne, organizacje 
non-profit  w Austrii, Niemczech i we Włoszech.

Projekty UE: Nasz zespół ma doświadczenie w przygotowaniu wniosków i  aplikowaniu
o środki unijne, a także w  realizacji i ewaluacji  projektów finansowanych przez UE. Jesteśmy ekspertami z zakresu zagadnień związanych z ideą kształcenia przez całe życie, nieformalnych i formalnych procesów uczenia się
i  poradnictwa zawodowego. W naszych projektach skupiamy się na tworzeniu instrumentów wspierających narzędzia kształcenia zawodowego i kształcenia ustawicznego, rozwoju e-learningu, a także badań, analizy potrzeb i ewaluacji szkoleń.

 

Więcej na temat Hafelekar: www.hafelekar.at

 

Hafelekar Consultancy Schober Ltd.

 

Bozner Platz 5, 6020 Innsbruck, Austria

IDEC S.A.

IDEC jest firmą dostarczającą usługi z zakresu doradztwa, nowych technologii i szkoleń
z siedzibą w Pireusie w Grecji. Firma działa aktywnie zarówno na rynku greckim jak i na rynkach międzynarodowych. Została założona w 1989 roku i osiągnęła połączenie doświadczeń oraz know-how zgromadzonych na przestrzeni lat wraz z innowacjami
i pomysłami swoich młodych współpracowników . IDEC posiada szeroki zakres wiedzy
i produktów w szerokim spektrum tematów. Nasze podejście ukierunkowane na klienta zapewnia naszym klientom unikalny zestaw kompleksowych usług i wspomaga proces budowania przyszłości, której pragną.

 

IDEC S.A.

 

96, Iroon Polytechniou Avenue

 

18536 Piraeus, Greece

 

ASOCIATION GENERATIONS

 

jest organizacją non –profit z siedzibą w Sofii, w Bułgarii . Pracujemy w celu promowania przedsiębiorczości poprzez wsparcie przedsiębiorstw orientację koryta , porady i pomoc w celu maksymalizacji umiejętności i możliwości i zapewnienie zrównoważonego rozwoju . Skupiliśmy nasze działania na pracownikach 50 + ,  zagadnieniach związanych ze starzeniem się siły roboczej - w celu opracowania
i realizacji szkoleń z umiejętności miękkich, uwzględniając zagadnienia związane
z zarządzaniem , w celu zwiększenia równowagi między życiem zawodowym
i godzeniem pracy z obowiązkami opiekuńczymi Próbujemy wspomagać proces zarządzania różnicami w świetle zmian demograficznych oferując szkolenia
i doradztwo biznesowe oraz wsparcie dla firm, instytucji oraz osób fizycznych, aby lepiej radziły sobie w warunkach gospodarki rynkowej.                            

Prowadzimy badania , opracowujemy i wdrażamy doświadczenia, zasady, związane z współistnieniem
i komunikacją między różnymi społecznościami, zasady społeczeństwa obywatelskiego oraz problematyki płci , polityki europejskiej i wartości, przyczyniając się do budowania mostów społecznych .

 

Nasze Stowarzyszenie jest członkiem ALDA -Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej i Europejskiego EMIL Network ( http://emil-network.eu ), skupionego na ustanowienieniu międzypokoleniowych grup roboczych dla inicjowania regionalnych działań rozwojowych .

 

Posiadamy certyfikat zarządzania jakością, zgodny z systemem LQW -Niemieckim standardem zarządzania jakością przyznawanym szczególnie instytucjom kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

124 - B Tsar Samuil Str., 1202 Sofia, Bułgaria

 

E-mail: generationsbg@abv.bg, www.generations - bg.eu, BULGARIA

 

IDN SERVICIOS INTEGRALES S.L.

IDN jest przedsiębiorstwem specjalizującym sie w doradztwie, tworzeniu, zarządzaniu i intergracji i implementacji rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informacji i siecią komunikacji, w szczególności projekty mające na celu rozwój nowych rozwiązań
z zakresu bezpieczeństwa dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Główną częścią naszej działalności jest rozwój nowych produktów I konkurencyjne rozwiązania mające na celu pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w ulepszeniu ich systemu zarządzania.   

 

IDN było szóstym hiszpańskim przedsiębiorstwem, które w roku 2005 uzyskało certyfikat standardu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO 27001. Oprócz tego, IDN ciągle pracuje nad  zintegrowanymi usługami systemu bezpieczeństwa oraz szkoleniami mającymi na celu zwiększenie świadomości
e-zaufania pomiędzy prywatnym i publicznym sektorem w regionie Castilla La Mancha.

 

Więcej informacji na temat IDN: www.idn.es

 

IDN - INNOVACION DESARROLLO Y NUEVAS TECNOLOGIAS S.l

 

Poeta García Carbonell 8 bajo

 

02006 Albacete, SPAIN

 

 

 

CISO - Project Nr.: 2013-1-PL1-LEO05-37738

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

  

  

www.cisoinsmes.eu

  

Copyright  2014 www.cisoinsmes.eu, All rights reserved. 

You are receiving this email because you have subscribed to our newsletter list. If you do not wish to receive our

newsletter emails in the future, please unsubscribe here.